Recensie: Arendsjong

Natuurrampen hebben de oude wereld grotendeels verwoest en in de nieuwe wereld proberen kleine groepen overlevenden hun bestaan weer op te bouwen. Het volk van Wolf is zwaar getroffen door ’de grote ramp’, er valt nooit regen en de zon bereikt hun dorp niet. Voedsel verbouwen is dan ook niet meer mogelijk. De gevonden voedselvoorraden uit de oude wereld raken langzaam op en om te overleven is er voedsel en water nodig. De tijd dringt want het volk van Wolf is de hongersnood nabij. Een tussen de puinhopen van de oude wereld gevonden vliegtuig (Zwerver) moet hun redding worden. Nadat het opgeknapt is zal de uitverkorene met Zwerver de wijde wereld in gaan op zoek naar voedsel.

Lees verder op FantasyWereld.

Labels: ,