Recensie blogtour: Het vijfde evangelie - Ian Caldwell

Een tijdje terug werd me door Uitgeverij A.W. Bruna gevraagd of ik mee wilde doen aan de blogtour van Het vijfde evangelie, een literaire thriller van Ian Caldwell.
In het persbericht was o.a. dit te lezen:

Voor zijn nieuwe thriller HET VIJFDE EVANGELIE deed auteur Ian Caldwell bijna 10 jaar (!) onderzoek. De thriller HET VIJFDE EVANGELIE, die doorspekt is met historische feiten en kerkelijke geschiedenis, gaat over een van de grootste mysteries uit het christendom: de Lijkwade van Turijn, die van 19 april tot 24 juni 2015 – voor het eerst sinds 2010 – weer te bezichtigen is voor het publiek.
Een verloren gewaand evangelie, een relikwie dat wordt betwist en de laatste wens van een paus op zijn sterfbed. Twee broers, priesters binnen het Vaticaan, slaan de handen ineen om het grootste historische mysterie van het christendom te ontrafelen.

Mijn interesse was direct gewekt, dit klonk veelbelovend zeker ook omdat de auteur veel onderzoek had gedaan. Het is bij dit onderwerp zeker een pluspunt wanneer je als lezer weet dat de feiten kloppen, dat maakt het boeiender.
Met hoge verwachtingen begon ik met lezen en die werden meer dan waar gemaakt.

Het vijfde Evangelie
De broers Alex en Simon Andreou komen uit een familie van priesters, ze zijn geboren en getogen in Vaticaanstad. Simon woont in Turkije en heeft een hoge functie in de rooms katholieke kerk. Alex is ook priester maar hij is oosters katholiek. Hij heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om vóór zijn wijding tot priester te trouwen. Samen met zijn vijfjarige zoontje Peter woont hij in een klein appartement in Vaticaanstad.
Ondanks dat de broers ver uit elkaar wonen en ieder een andere kant op gegaan zijn in het geloof, hebben zij een hechte band.
Het verhaal speelt zich af in 2004 als de broers betrokken zijn bij de voorbereidingen van een belangrijke expositie. Een expositie die de christelijke wereld op zijn grondvesten zal doen schudden. Een week voor de opening wordt curator Ugolino Nogara vermoord en diezelfde nacht wordt er ingebroken bij Alex.Wanneer Simon beschuldigd wordt van de moord gaat Alex zelf op onderzoek uit om zijn onschuld te bewijzen. Voor Alex weet wat er gebeurt krijgt hij te maken met politiek, intriges en samenzweringen binnen de kerk. Wie zit er achter de moord en de inbraak? Welke belangen staan er op het spel? Wie zijn er allemaal bij betrokken en wat is hun agenda? En welke rol speelt de stervende Paus Johannes Paulus de tweede hierbij?
Met een rotsvast geloof in zijn broer zoekt Alex naar antwoorden op deze vragen. Een zoektocht waarin hij voor moeilijke keuzes wordt gesteld.

Herkenbare en goed uitgewerkte hoofdpersoon
Het verhaal wordt verteld door Alex in de ik-vorm. Hij vertelt niet alleen over de moord en zijn onderzoek maar ook uitgebreid over zijn familie. Hij neemt de lezer mee in zijn achtergrond en verleden, en laat blijken hoezeer hij zijn verdwenen vrouw Mona mist. Uit alles blijkt, juist in kleine details, zijn sterke geloof en zijn liefde voor Peter en Simon. Door zijn ogen leer je ook de rusteloze en complexe Simon kennen. Op subtiele manier wordt de mix van bewondering en ergernis die hij voelt voor Simon duidelijk. Dit gemengde gevoel dat hij heeft is iets heel herkenbaars. Net als het gewone leven dat hij heeft als vader van een vijfjarige zoon. Het maakt Alex toegankelijker en je ziet eerst de mens en dan pas de priester. Als lezer ben je niet alleen betrokken bij de intriges en het onderzoek in het boek maar ook bij het leven van Alex. Op meesterlijke wijze weet Ian Caldwell de zorgen, emoties en het gevoel van verontrusting en angst neer te zetten.

De wereld van het Vaticaan
Ian Caldwell neemt je in het boek mee in het verleden en het heden van het Vaticaan. Een aparte en wat mysterieuze wereld met eigen wetten en regels. Een wereld waar rangen en standen in ere woorden gehouden en onderlinge haat en nijd tussen priesters bestaat. In het boek is veel aandacht voor de evangeliën en de geheimen die daarin verborgen liggen. Ook is er uitgebreid aandacht voor een rechtszaak via het kerkelijk recht. Die totaal andere regels kent en waar je tot je verbijstering leest hoe er sprake is van machtsmisbruik en verstrengelde belangen. Het meer samen komen van de orthodoxe en katholieke kerk heeft ook een belangrijke rol in het boek.
En dat wordt allemaal beschreven en verteld zonder ook maar een moment saai of langdradig te zijn. Natuurlijk moet dit je wel liggen en interesseren anders mis je toch wel vaart in het boek.
Met alle informatie moet je wel goed je aandacht erbij houden tijdens het lezen, hoewel het steeds vlotter leest als je verder in het verhaal bent.

Onderhuidse spanning en een goed plot
Als lezer weet je net zo veel / weinig als Alex die het verhaal vertelt. Het is geweldig hoe alles zich opbouwt en hoe je (net als Alex) er midden in zit maar geen idee hebt waar het naar toe zal gaan. Je komt steeds dieper in het gebeuren, krijgt meer informatie, ontwikkelt theorieën en vermoedens. Terwijl de wereld om Alex heen steeds gecompliceerder en verwarrender wordt. Overtuigend wordt de lezer meegenomen in het privéleven en het onderzoek van Alex en ziet hoe die twee steeds meer verstrengeld raken.
Het verhaal gaat niet snel maar is wel indringend en boeiend. Het leest niet als een trein maar dat is geen punt omdat het mooi geschreven is en je aandacht weet vast te houden. Ook is er geen sprake van sidderende spanning en snelle actie. Maar is in het hele boek een constante onderhuidse spanning te voelen. Wie heeft de moord gepleegd? Moet de moordenaar binnen het Vaticaan gezocht worden? Welke geheimen heeft Simon? Wat wordt er verborgen gehouden en waarom? Hoe loopt het af met Simon en Alex? Genoeg om door te willen lezen.
Tot aan het einde wordt het antwoord op al deze vragen stap voor stap opgebouwd.

Een einde waar weinig over te zeggen is zonder spoilers weg te geven. Het is een bevredigend en ontroerend einde. Het is persoonlijk, onthullend en ontluisterend en heeft ook iets moois te bieden. Tot aan het laatste stuk blijft er van alles gebeuren, veranderd er nog het een en ander en verschuiven de perspectieven. Om uiteindelijk tot een kloppend en afgerond slot te komen.


Ian Caldwell studeerde geschiedenis aan Princeton University..
Hij groeide op in Virginia waar hij op de middelbare school Dustin Thomason leerde kennen.
Samen schreven zij de bestseller The Rule of Four, die in het Nederlands verscheen onder de titel Een Venetiaans geheim.

Als je meer over de auteur wil weten staat er een interessant interview op de site van A. W. Bruna.


Boekgegevens
Titel:Het vijfde Evangelie
Auteur:Ian Caldwell
Uitgever:A.W. Bruna
Verschenen:Mei 2015
ISBN:978940050268

Labels: , , ,