Recensie: Wij waren Trojanen - Bouke Billiet

Wij waren Trojanen 
Een schrijver probeert zijn geliefde terug te winnen door een liefdesverhaal voor haar te schrijven. Hij creëert voor haar een wereld die driehonderd jaar geleden bijna geheel verwoest is door een storm. Slechts twee eilanden bestaan nog in een oneindige zee. Hier leeft al wat nog rest van de mensheid. Deze mensen (Breukelingen genoemd) zijn de verre nakomelingen van schipbreukelingen die er in 1672 stranden. Aan boord van de schepen waren boeven met hun buit, priesters met hun vrouw, verschoppelingen, deserteurs en Vlamingen.
Een roman schrijven valt niet mee als lezers en personages in discussie gaan met de auteur.
Op één van de eilanden in het dorp Zeevonk wonen twee jonge mensen Pollux en Fay die vanaf hun geboorte voor elkaar voorbestemd lijken te zijn. Maar de oorlog tussen de eilanden drijft hen uiteen.
De schrijver wil zijn geliefde laten zien dat Pollux en Fay weer samen komen. Dat omstandigheden overwonnen kunnen worden en fouten vergeven kunnen worden. Hiermee wil hij haar over halen om hun relatie ook nog een kans te geven. Hij twijfelt er niet aan dat dit gaat werken. Het loopt echter anders dan hij zich voorgesteld had.

In de marge / Pollux en Fay 
In het boek worden twee verhalen kunstig door elkaar heen verweven.

Het eerste is het schrijfproces en de belevenissen van de auteur. In de marge heten deze hoofdstukken in het boek.
De auteur verteld in de ik vorm alles over het doel van zijn boek. Hij wil zijn vriendin ervan overtuigen dat liefde alles overwint (zelfs ontrouw). Als lezer zit je midden in het schrijfproces van zijn roman. Je ziet hem worstelen met zijn karakters en het plot van het boek. De auteur schrijft, schrapt en herschrijft waarbij hij ondertussen laat weten wat hij veranderd heeft en waarom.
De manier waarop dit gebeurt is apart en een tikje absurd. Het is even wennen aan de vreemde dingen die de auteur hierbij overkomen. Maar als je het gewoon over je heen laat komen is het eigenlijk erg grappig. Ik kon het steeds meer waarderen en vind In de marge het beste deel van het boek. Zo staan er o.a. opeens lezers voor zijn deur die hem gade komen slaan tijdens het schrijven. Niet alleen trekken deze lezers bij hem in maar ze bemoeien zich met zijn schrijfwerk. Er wordt gediscussieerd over zijn werk en de kritiek is niet van de lucht.
Dat slaat nergens op zegt iemand die over mijn schouder mee leest.
Maar de auteur krijgt het nog zwaarder want ook iemand van de marketing komt zich met het schrijven bemoeien. En boze personages komen verhaal halen als ze het niet eens zijn met de wendingen in het verhaal.
Al deze bemoeienissen, eisen, wensen en commentaren maken het erg moeilijk om het boek te schrijven zoals hij dat wil. Tijdens het lezen is het dan ook nog niet duidelijk of de auteur de controle over zijn verhaal (en doel) weet te houden.

Het tweede verhaal over Pollux en Fay sprak me veel minder aan.
De schrijfstijl is wat langdradig en weet de eilanden en hun bewoners niet tot leven te wekken. Hierdoor, en doordat je deze nieuwe wereld en zijn geschiedenis nog moet leren kennen, leest het in her begin erg vermoeiend.
De stijl is vertellend alsof een troubadour het verhaal vertelt. Zo kwam Robrecht in het huis van Marianne terecht waar hij meer dan 17 jaar zou blijven.
In drie delen wordt het levensverhaal van Pollux en Fay verteld. Hun geboorte, jeugd en tienerjaren op het eiland komen voorbij. Als lezer kom je meer te weten over de geschiedenis van de eilanden en de oorlog die tussen hen dreigt te ontstaan. En over de vreselijke gebeurtenissen die de twee geliefden uiteen drijven. Op zich is het interessant, en de manier waarop de geschiedenis voor de schipbreuk wordt gereconstrueerd is leuk bedacht. De hier en daar absurde taalspelingen zijn grappig.
Maar het geheel heeft het toch net niet. Het verhaal en de personages weten niet te raken of te overtuigen. Pas laat in het boek ging ik heel langzaam en nog steeds niet geheel overtuigd met meer interesse lezen.

Tegen het einde van het boek wisselen de verhalen zich steeds sneller af. Er zit vaart in en als lezer ben je benieuwd naar hoe het nu afloopt tussen Pollux en Fay. Want dat is beslist nog niet duidelijk. De auteur moet alle zeilen bijzetten om zijn doel te bereiken, liefde moet en zal overwinnen in het boek en in zijn leven. Het is leuk om de strijd tussen personages en auteur te zien. Het einde vond ik in ieder geval passend of nu de auteur, de personages of de lezers (of samen) hiervoor gezorgd hebben.


Boekgegevens
Titel:Wij waren Trojanen
Auteur:Bouke Billiet
Uitgever:Wereldbibliotheek
Verschenen:Mei 2015
ISBN:9789028426115

Labels: ,